Tkané látky a textily


WOOCS 1.2.5

JAK NAKUPOVAT

 

V našem obchodě nakoupíte látky od 1 rolí. Délka rolí v průměru 50-60 metrů.

Balíky expedujeme po obdržení platby (kromě dobírky) každý všední den dopoledne.

Doba doručení se standardně pohybuje do 3 dnů, prostřednictvím dopravní společnosti.DPD.

Náklady na dodávku 1 rolí látek v České republice prostřednictvím přepravní společnosti DPD činí 150 Kč bez DPH.

 

ZPŮSOB PLATBY

 

  • Dobírka –Platba probíhá až při převzetí
  • Bankovní převod – Náklady odesíláme po připsání platby na účet. Doba doručení se může prodloužit.

 

MOŽNOSTI DOPRAVY

 

  • Osobní odběr 68301 Rousínov , Zahradní 2a – Objednávku si můžete vyzvednout přímo na prodejně v Rousínov , Zahradní 2a
  • Dodávka přes dopravní společnost DPD – Vaše objednávka přijde na adresu uvedenou v objednávce. Dodací lhůta je v České republice v průměru 3 až 5 dnů. Cena dopravy 1 rolí látky činí 150 Kč bez DPH. Po odeslání zásilky budete upozorněni SMSem a e-mailem.

 

REKLAMACE

 

Reklamační podmínky naleznete v obchodních podmínkách článek VII. Práva z vadného plnění.

Prosíme o vyplnění reklamačního formuláře, který naleznete níže a zaslání na uvedenou adresu nebo na naši emailovou adresu info@vaselatky.cz.

Vaše Latky
68301 Rousínov , Zahradní 2a

Formulář pro uplatnění reklamce

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete v obchodních podmínkách článek VI. Odstoupení od smlouvy.

Do 14 dnů máte právo odstoupit jako fyzická osoba nepodnikající od této smlouvy bez udání důvodu, tato lhůta počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení. Od smlouvy nelze odstoupit v případě, že objednávka byla vytvořena v rámci obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (kontakt) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Látky (“metrový textil”), které jsou prodávány v metráži (tedy jako jednotku mají uvedeny metry – m) upravujeme dle přání zákazníka – to znamená, že z celé role odstřiháváme pouze požadovanou délku metrového textilu. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Formluář pro odstoupení od smlouvy

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese 68301 Rousínov , Zahradní 2a. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Musíme Vás v této souvislosti také upozornit na skutečnost, že ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží (poštovné).

 

Oganes s.r.o.

IČO 02793024

DIČ CZ02793024

Kralovopolske Važany 241

68301 Rousínov

BANKOVNÍ SPOJENÍ:


Číslo účtu: 107-7065950287/0100
Banka: Komerční Banka
IBAN: CZ0201000001077065950287

EU
Číslo účtu: 115-4715880257/0100
Banka: Komerční Banka
IBAN: CZ1301000001154715880257

KORESPONDENČNÍ ADRESA

68301 Rousínov , Zahradní 2a
E-mail: info@vaselatky.cz
Tel.: +420 776 022 222