Tkané látky a textily


WOOCS 1.2.5

Jak Nakupovat
JAK NAKUPOVAT

V našem obchodě nakoupíte látky od jedné role. Délka rolí v průměru 50-60 metrů.

Balíky expedujeme po obdržení platby (kromě dobírky) každý všední den dopoledne.

Doba doručení se standardně pohybuje do 3 dnů, probíhá prostřednictvím dopravní společnosti DPD.

Náklady na dodávku jedné role látek prostřednictvím přepravní společnosti DPD v ČR činí 150 Kč bez DPH.

 

ZPŮSOB PLATBY

  • Dobírka –Platba probíhá až při převzetí
  • Bankovní převod – Náklady odesíláme po připsání platby na účet. Doba doručení se tím pádem může prodloužit.

 

MOŽNOSTI DOPRAVY

  • Osobní odběr 68301 Rousínov, Zahradní 2a – Objednávku si můžete vyzvednout osobně přímo na prodejně na adrese Rousínov, Zahradní 2a
  • Dodávka prostřednictvím dopravní společnosti DPD – Vaše objednávka přijde na adresu uvedenou v objednávce. V ČR je průměrná dodací lhůta 3 až 5 dnů. Cena dopravy jedné role látky činí 150 Kč bez DPH. Po odeslání zásilky budete upozorněni SMS zprávou, rovněž emailem.

 

REKLAMACE

Reklamační podmínky naleznete v obchodních podmínkách článek VII. s názvem: Práva z vadného plnění.

Prosíme o vyplnění reklamačního formuláře, který naleznete níže a jeho následné odeslání na uvedenou adresu nebo na naši emailovou adresu info@vaselatky.cz.

Vaše Latky
68301 Rousínov, Zahradní 2a

Formulář pro uplatnění reklamace

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete v obchodních podmínkách článek VI. s názvem: Odstoupení od smlouvy.

Jako nepodnikající fyzická osoba, máte do 14 dnů právo od této smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Tato lhůta počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení. Od smlouvy nelze odstoupit v tom případě, že objednávka byla vytvořena v rámci obchodní popřípadě podnikatelské činnosti.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (kontakt) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Látky (“metrový textil”), které jsou prodávány v metráži (tedy jako jednotku mají uvedeny metry – m) upravujeme dle přání zákazníka – to znamená, že z celé role odstřiháváme pouze požadovanou délku metrového textilu. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pro dodržení dané lhůty určené k odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím oné lhůty.

Zboží bez zbytečné časové prodlevy zašlete zpět nebo je předejte osobně na adrese 68301 Rousínov, zahradní 2a. Nejpozději tedy do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Předem upozorňujeme, že platbu Vám vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, tedy podle toho, kterou z možností upřednostníte.

Rovněž v této souvislosti musíme poukázat na skutečnost, že ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží (poštovné.)

 

Oganes s.r.o.

IČO 02793024

DIČ CZ02793024

Kralovopolske Važany 241

68301 Rousínov

BANKOVNÍ SPOJENÍ:


Číslo účtu: 107-7065950287/0100

Banka: Komerční Banka
IBAN: CZ0201000001077065950287

EU
Číslo účtu: 115-4715880257/0100
Banka: Komerční Banka
IBAN: CZ1301000001154715880257

KORESPONDENČNÍ ADRESA

68301 Rousínov, Zahradní 2a
E-mail: info@vaselatky.cz
Tel.: +420 776 022 222